Forsiden


BilledeVisuel synstræning


Formålet med synstræning er at øge hjernens evne til at kontrollere og koordinere øjenmusklernes bevægelser og samarbejde. Vores øjne skal lære at arbejde sammen som et team, og vi skal lære at forstå, hvad vi ser.
Visuel synstræning består af særlige øvelser og aktiviteter, der giver synsfunktionen de indlærings erfaringer som er nødvendige for at erstatte gamle dårlige vaner med nye og mere effektive.
Gennem øvelserne, der består af en kombination af motoriske bevægelser, synsopgaver og koordineringsøvelser, giver vi synsfunktionen de indlæringserfaringer som er nødvendige for at korrigere de enkelte synsproblemer.

 

Visuel synstræning gør os mere bevidste om vores syn og forbedre vores synsevner. Når de synsmæssige evner er blevet forbedret vil synsfunktionen i stigende grad ske uhindret og ubevidst og der vil dermed frigøres energi til tankevirksomhed, koncentration og ny indlæring.

 

Hvem kan bruge synstræning  

  • Børn og voksne med indlæringsvanskeligheder
  • Personer med synsproblemer efter senhjerneskader
  • Studerende med behov for øget læse og indlæringsevner
  • Alle der oplever en eller flere af de gener der er beskrevet under synsproblemer

På baggrund af en grundig synsundersøgelse, der fortæller mig hvilke synsproblemer den enkelt har, sammensætter jeg et individuelt træningsprogram.
Træningen foregår dels i special indrettede lokaler og dels som hjemmearbejde.